Assessoria laboral

– Som especialistes assessoria laboral –

Comptem amb advocats experts en assessoria laboral, habituats a tractar amb solvència problemes suscitats per les relacions laborals en qualsevol dels següents aspectes:

Confecció de nòmines
Assegurances socials
Redacció d'escrits i liquidacions
Assessorament laboral
Due Diligence laboral
Formació de personal
Contractes de treball
Altas i baixes de treballadors
Informes de costos salarials
Plans de viabilitat
Plans socials
Convenis i pactes col·lectius